Mgr. Ivana Malinská

Diplomová práce

Monitoring čistoty odpadních vod na čistírně odpadních vod Chrudim

Monitoring of Waste Water Composition in Sewage Plant Disposal Chrudim
Anotace:
Diplomová práce se zabývá monitorováním čistoty odpadních vod na čistírně odpadních vod Chrudim. První část je zaměřena na obecné informace o vodě. Druhá část se zabývá popisem Čistírny odpadních vod Chrudim. Třetí část je zaměřena na vlastní výzkum. Jsou zde uvedeny výsledky analýz vod na ČOV Chrudim získané z archivovaných dat programu LABSYSTÉM 5.1/WIN, které jsou poté vyhodnoceny a diskutovány …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the monitoring of pureness of effluent waters, more specifically, at the water purification plant Chrudim, Czech Republic. The first part gives basic information about water. The second part describes The Sewage Disposal Plant Chrudim. The third part focuses on my own research. It coutains the results of water analysis that were made at Sewage Disposal Plant Chrudim. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta