Mgr. Michal Janovec, Ph.D.

Rigorózní práce

Obchodník s cennými papíry

Securities dealer
Anotace:
Hlavním cílem této práce je charakteristika a rozbor postavení obchodníka s cennými papíry (obchodníka), jeho působení a regulace v systému finančních trhů a především posouzení stávající právní úpravy, která chod obchodníka jako právnické osoby upravuje. Obchodník vstupuje do různých vztahů při svém fungování. Nejvíce je vidět jeho činnost ve vztahu ke svým zákazníkům – klientům, pro které zajišťuje …více
Abstract:
The main aim of this work is characteristics and legal analyses of the role for Securities dealer and it´s regulation in system of financial markets. There is very important point of analyses present legal regulations, which modifies functioning of Securities dealer as a legal person. There are many different types of relations for securities dealer and especially with its clients for whose are providing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 11. 2010
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta