Bc. Oleksandr Pyndzyn

Diplomová práce

Rozbor investičních služeb nabízených obchodníky s cennými papíry v ČR

Analysis of the Investment Services of Investment Firms in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá rozborem investičních služeb českých obchodníků s cennými papíry. Cílem práce bylo vymezit a charakterizovat činnost obchodníků s cennými papíry v České republice a následně porovnat vybrané obchodníky s cennými papíry na základě stanovených kritérií. Mezi zvolená kritéria patřil zejména rozsah poskytovaných služeb, trhy, na kterých společnost působí, počet poboček, pověst společnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of investment services of Czech brokerage firms. The aim was to define and characterize the activity of brokerage firms in the Czech Republic and then compare selected brokerage firms, based on selected criteria. Among the selected criteria were: the scope of services provided, financial markets available, number of firm's branches, the company's reputation and support …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A