Mgr. Ondřej Souček

Bakalářská práce

Mikrociny čeledi Enterobacteriaceae: typy, syntéza, regulace, export a letální účinek

Microcins of the family Enterobacteriaceae: molecular types, synthesis, export and their lethal effect
Anotace:
Mikrociny jsou skupinou geneticky kódovaných nízkomolekulárních antibakteriálních peptidů produkovaných bakteriemi čeledi Enterobacteriaceae. Bakalářská práce si klade za cíl přehledné zpracování dosavadních poznatků o mikrocinech v oblastech jejich základní charakteristiky a klasifikace, syntézy, exportu a letálních účinků. Věnuje se i srovnání mikrocinů s nejvýznamnějšími skupinami bakteriocinů a …více
Abstract:
Microcins are gene-encoded low molecular weight antibacterial peptides produced by some enterobacterial strains. The goal of this bachelor thesis is to summarize the knowledge about microcins including their basic characterization, classification, synthesis, export and lethal effect. Moreover, microcins were compared to other important groups of bacteriocins and their potential role in practical applications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta