Bc. Veronika Vejrostová

Bachelor's thesis

Integrace žáka s poruchou chování

The integration of pupil with a behavior disorder
Abstract:
Bakalářská práce „Integrace žáka s poruchou chování“ pojednává o procesu integrace žáka s poruchou chování do běžné základní školy. Práce zachycuje a analyzuje názory a postoje rodiče integrovaného žáka, třídního učitele, školní psycholožky a asistenta pedagoga. Snaží se zjistit, jak tuto integraci žáka vnímají oni sami. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, jako integrace/inkluze, vzdělávání …more
Abstract:
This bachelor thesis "Integration of a pupil with a behavioral disorder" deals with the process of integration of a pupil with behavioral disorders into regular primary school. The study describes and analyzes the opinions and attitudes of parents of the integrated pupil, class teacher, school psychologist and teaching assistant. They are trying to figure out how this integration is perceived by themselves …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta