Ing. Pavel Cvrk

Bakalářská práce

Complementary method of pronunciation teaching

Complementary method of pronunciation teaching
Anotace:
Téma bakalářské práce je doplňková metoda pro výuku výslovnosti. Úvodní část obsahuje relevantní teorii k tématu a zmiňuje dostupné a používané přístupy při výuce anglické výslovnosti. U každého přístupu je rovněž výčet výhod a nevýhod použití v praxi. Navazující část práce navrhuje využití záznamu lidského hlasu jako další z možností výuky výslovnosti. Na vzorku dobrovolníků ukazuje, analyzuje a hodnotí …více
Abstract:
The focus of this bachelor thesis is a complementary method for pronunciation teaching. The introductory part contains the associated theory and summarizes available and frequently used pronunciation teaching approaches with its advantages and disadvantages. The following part of the thesis proposes another method of pronunciation teaching, analyses the use of the method on a sample of volunteers, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk