Bc. Milan Křemenák

Diplomová práce

Postoje zaměstnanců k organizačním změnám – připravenost a rezistence

Employee attitudes toward organizational change – readiness and resistance
Anotace:
Diplomová práce na téma „Postoje zaměstnanců k organizačním změnám – připravenost a rezistence“, je zaměřena na vybraný tým organizace působící v oblasti personálních služeb, který je vystaven velkému množství inkrementálních změn. Cílem diplomové práce je posouzení postojů pracovníků týmu vybrané organizace z hlediska jejich připravenosti či rezistence vůči organizačním změnám. Podstatou práce je …více
Abstract:
The diploma thesis on the topic of „Employee attitudes toward organizational change – readiness and resistance“, is focused on the particular working team, which is exposed to a great number of incremental changes. The working team is part of the organization operating in the area of staffing services. Objective of the study is to assess the attitudes of the members of the team in terms of their readiness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje