Mgr. Veronika Flajšingerová

Diplomová práce

Tvorba a realizace právních předpisů samosprávy

A Creation and a Implementation of Legal Rules of Selfgovernment
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu a realizaci právních předpisů samosprávy, a to obecně závazných vyhlášek. Nejprve je vymezen ústavní rámec pro jejich vydávání, poté se práce zabývá jejich tvorbou, tedy obsahovými a formálními náležitostmi a procesem jejich přijímání. Následuje část pojednávající o realizaci těchto právních předpisů, kdy se práce zabývá sankcemi za jejich porušení, dozorem nad …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the creation and implementation of legal regulations within the system of self-government. It particularly focuses on generally binding ordinances. First, the constitutional framework for their issuing is defined. Subsequently, the thesis handles their creation, i.e. the requirements pertaining to form and subject matter, and the enactment process. The following part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo