Bc. Kamila Navrátilová

Diplomová práce

Obecně závazné vyhlášky obce

Municipal Generally Binding Ordinances
Anotace:
Obec je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a vymezenými hranicemi území obce. Pečuje o rozvoj svého území, o potřeby svých občanů, plní své povinnosti a chrání veřejný zájem. Samostatné spravování vlastních záležitostí je umožněno vydáváním právních předpisů obce - obecně závaznými vyhláškami. Cílem diplomové práce je vymezit možnosti obce regulovat některé záležitosti místní samosprávy prostřednictvím …více
Abstract:
A municipality is a public-law corporation with its own property and defined boundaries of the municipality's territory. It takes care of the development of its territory, the needs of its citizens, fulfils its obligations and protects the public interest. Issuing of municipal legislation - generally binding decrees - enables the independent management of its own affairs. The aim of the thesis is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2022
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut