Mgr. Iveta Říčková

Rigorózní práce

Vymáhání nedoplatků v rámci "dělené správy" orgány Celní správy České republiky

Exaction of Payments "divided administration" by the Bodies of Customs Administration of the Czech Republic.
Anotace:
Tato rigorózní práce se zabývá problematikou vymáhání nedoplatků vzniklých v rámci tzv. „dělené správy“, k jejichž vymáhání jsou oprávněny orgány Celní správy České republiky. Stěžejní část práce je věnována jednotlivým způsobům exekuce peněžitých pohledávek, nemalá pozornost je ale také soustředěna na vznik této kompetence celní správy, přípravné fáze před samotným zahájením exekučního řízení či získávání …více
Abstract:
This doctoral degree thesis deals with problems of exaction of payment „divided administration“, in which bodies of Customs Administration of the Czech Republic are entitled. Primary objective of the thesis is concerned with individual methods of execution of money claims. Next part of the thesis is focused on e.g. creation of the competence of customs administration, preliminary stages before an order …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 3. 2010
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta