Veronika Klánová

Bakalářská práce

Účetní a daňové dopady rezerv a opravných položek v účetnictví podnikatelů v ČR

Accounting and tax impacts of provisions and adjustements in accounting of businessmen in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vymezit rezervy a opravné položky v souladu s českou účetní a daňovou legislativou, provést analýzu těchto nástrojů spolu s odloženou daní v konkrétním podnikatelském subjektu a zhodnotit, zda subjekt dodržuje své vnitropodnikové směrnice a zda jsou směrnice zpracovány dostatečně kvalitně. V teoretické části jsou rezervy, opravné položky a odložená daň vymezeny, je vyzdvižen …více
Abstract:
The goals of the bachelor thesis are to define provisions and adjustements in accordance with Czech accounting and tax legislation, to analyze the instruments together with deferred tax in a particular business entity and to assess whether the entity follows its internal guidelines and whether the guidelines are enough comprehensive. In the theoretical part, provisions, adjustements and deferred tax …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Monika Randáková
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77668