Monika Skaličanová

Bachelor's thesis

Etika verzus právo v podnikateľskom prostredí

Ethics Versus law in the Business Environment
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of ethics and law and their application to the business environment. The first chapter describes ethics key terms, its history, position in science and major ethical categories. This chapter also involves the historical development of business ethics on a global and national level, definitions of business ethics, its role and levels. The second chapter implies methodological …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zameriava na problematiku etiky vo vzťahu k právu a ich aplikácie v podnikateľskom prostredí. V prvej kapitole sú popísané základné pojmy z oblasti etiky, jej história, postavenie v systéme vied a základné etické kategórie. Ďalej je tu popísaný vývoj podnikateľskej etiky vo svete a u nás, jej základné definície, úlohy a úrovne. Druhá kapitola je venovaná výkladu etiky a práva ako …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
  • Reader: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK