Bc. Vojtěch Volf

Diplomová práce

Systém motivace a stimulace v podniku z hlediska věku a pohlaví

System of corporate motivation and stimulation with respect to employees age and gender
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza motivačního a stimulačního systému podniku a zhodnocení procesu motivace z hlediska věku pracovníků a jejich pohlaví. Teoretická část představuje základní klíčové pojmy k této problematice, motivační teorie, pracovní motivaci, Age management a rozdíly v pracovní motivaci mezi různými věkovými kategoriemi a pohlavím. Praktická část aplikuje teorii do praxe na …více
Abstract:
The object of this diploma thesis is the enterprise's motivation and stimulation system analysis, as well as the evaluation of motivation process with respect to the age and gender of employees. The theoretical part introduces basic keywords, motivation theories, work motivation, Age management and diverse work encouragements in correspondence to different gender and age categories. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Jirásek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta