Bc. Radka Ostřížková

Diplomová práce

Vliv strategické změny v organizaci v září 2015 na celkovou pracovní spokojenost zaměstnanců v dané organizaci

The impact of strategic change in September 2015 on the employee work satisfaction in the company
Anotace:
Cílem této práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jak ovlivnila strategická změna v září 2015 v organizaci celkovou pracovní spokojenost zaměstnanců v dané organizaci?“ Teoretická část práce vymezuje základní koncepty a to pracovní spokojenost, organizační změnu a následně jsou vzhledem k povaze zkoumané organizace tyto koncepty specifikovány pro prostředí malých a středních firem. Výstupem …více
Abstract:
The aim of this study was to answer the main question: "How did the strategic change in September 2015 in the organization influence general employee job satisfaction in the organization?" The theoretical part defines basic concepts which are job satisfaction, organizational change, and due to the nature of the surveyed organizations, these concepts are also specified for small and medium enterprises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií