Theses 

Volnočasové aktivity dětí předškolního věku – Bc. Veronika Valíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Bc. Veronika Valíčková

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity dětí předškolního věku

Leisure time activities of preschool children

Anotace: Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami rodin s dětmi předškolního věku. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jak a kde rodiny tráví čas o víkendech. Teoretická část vysvětluje pojmy volný čas, volnočasové aktivity a pedagogika volného času. Dále se zabývá rodinou, její historií, styly výchovy a možnostmi trávení volného času. V praktické části je popsán průběh a výsledky průzkumu, který slouží ke zjištění víkendových aktivit dětí předškolního věku z vybrané školy s využitím dotazníků a rozhovorů.

Abstract: This bachelor diploma thesis deals with free-time activities of families with preschool children. The main goal of the thesis dwells in exploring where and how such families spend their weekends. The theoretical part of the text defines terms such as free time, free-time activities and free-time pedagogy. Furthermore, family and its history, education styles and possibilities of leisure activities are treated. The practical part presents the process and the results of a survey, that aims to analyse leisure-time activities of selected children of preschool children. Questionnaires and interviews are used for the survey.

Klíčová slova: Předškolní věk, rodina, volnočasové aktivity a volný čas, historie, děti a volný čas

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz