Nikola KUKLOVÁ

Bakalářská práce

The translation of selected texts related to electronic communication with a commentary and a glossary.

The translation of selected texts related to electronic communication with a commentary and a glossary.
Abstract:
The goal of the Bachelor´s Thesis is translation of selected texts related to electronic communication with a commentary and glossary. Provide clear and intelligible translation. Also there are including the characteristic of translation techniques and procedures, which were applied on selected texts afterwards.
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je překlad vybraných textů zaměřených na elektronickou komunikaci. Jsou doplněné komentářem a glosářem. Nechybí ani charakteristika překladatelských technik a procedur, které byly následně aplikovány na vybrané texty.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUKLOVÁ, Nikola. The translation of selected texts related to electronic communication with a commentary and a glossary.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/