Bc. Marie Blahová

Bakalářská práce

Životní styl na přelomu 19. a 20. století a jeho odraz v díle Alfonse Muchy

Lifestyle at the turn of 19th and 20th centuries and its reflection in Alfons Mucha’s work
Anotace:
Tato práce se zabývá souvislostmi mezi tvorbou Alfonse Muchy a stylem života na přelomu 19. a 20. století v Paříži. První část práce vysvětluje pojem secese, zmiňuje významná secesní díla a zabývá se středisky secese v Evropě s důrazem na pařížské prostředí. Další část práce je zaměřena na Alfonse Muchu. Zmiňuje jeho umělecké začátky, období studií i vlivy na jeho tvorbu. Důraz je kladen na jeho pařížskou …více
Abstract:
This thesis describes connection between Alfons Mucha’s work and the lifestyle at the turn of 19th and 20th century in Paris. First part of the dissertation explains the idea of Art Noveau, mentions important works inspired by Art Noveau, and looks into the main centres of Art Noveau in Europe with the emphasis on Parisian environment. The other part of this thesis is focused on Alfons Mucha. It mentions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia