Bc. Kateřina Hásková

Diplomová práce

Globální marketing a lokální kultura

Global Marketing and Local Culture
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na globální marketing v návaznosti na odlišnosti lokální kultury s cílením na kampaně konkrétního podniku. Díky globalizaci může docházet k přesvědčení, že národy mají stále více obdobné preference a hodnoty, což se ovšem stále více ukazuje jako mylné. Tato práce se tedy cílila na zjištění konkrétních diferencí u komunikačních kampaní v rámci mezinárodně působící firmy …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on global marketing in connection, with the differences of local culture with the targeting of a particular company. Thanks to globalization, it may be convinced that nations have more and more similar preferences and values, which, however, is increasingly being mistaken. This work was therefore aimed at finding specific differences in communication campaigns within an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace