Radim Kříž

Disertační práce

Akcie jako cenný papír vydávaný akciovou společností

Shares as securities issued by joint-stock company
Anotace:
Předmětem této práce je problematika dílčích aspektů právní úpravy akcií jako cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů. Autor práce si vytipoval otázky, které v teorii nejsou řešeny jednotně, a které tak mají značný výzkumný potenciál, a podrobil je výzkumu. Značnému výzkumnému potenciálu daných témat napomáhá rovněž absence či nepočetnost aktuální judikatury. Hlavními použitými metodami práce …více
Abstract:
This thesis focuses on partial aspects of legal regulation of shares as securities and registered securities.The author selected those issues that have not been subjected to complex analysis so far, which makes them particularly challenging.The research potential is huge also due to the lack of relevant case law.The main methods used are the logical ones, which include methods of deduction, induction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2019
  • Vedoucí: Jan Dědič
  • Oponent: Stanislava Černá, Tomáš Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78543

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Obchodní a mezinárodní hospodářské právo