Bc. Magdaléna Mrázková

Diplomová práce

Jaké je to býti poutníkem: Sociální interakce na poutní cestě do Santiaga de Compostela

How Does It Feel to Be a Pilgrim: Social Interactions on Pilgrimage to Santiago de Compostela
Anotace:
Diplomová práce pojednává o poutní cestě do Santiaga de Compostela a zaměřuje se na konkrétní zkušenosti poutníků, kteří tuto několikaset kilometrovou pěší cestu absolvují. Prostřednictvím etnografického výzkumu zaznamenává průběh cesty a vše, co je s ní spojeno. Důraz klade na vzájemnou dynamiku tělesné a sociální stránky cesty a na etnograficky ukotvenou (sebe)reflexi této dynamiky. Teoretickým východiskem …více
Abstract:
This thesis deals with a pilgrimage to Santiago de Compostela and focuses on particular experiences of pilgrims who undertake this long, arduous journey. The journey and everything what is related with it is noted through ethnographic research. It emphasizes mutual dynamics of carnal and social aspects and ethnographically embedded (self)reflection of these dynamics. The main concept is based on Turners …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrázková, Magdaléna. Jaké je to býti poutníkem: Sociální interakce na poutní cestě do Santiaga de Compostela. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie