Mgr. Lucie Pilařová

Master's thesis

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Professional social counseling for people with disabilities
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Cílem této práce bylo analyzovat poradenskou činnost v jednotlivých zařízeních se zřetelem na nastínění komplexního obrazu o tom, jakým způsobem tato zařízení fungují. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části – část teoretickou a empirickou. Část teoretická se skládá ze tří …more
Abstract:
This diploma thesis deals with professional social counselling for persons with disabilities. The aim of this work was to analyze the counselling activities in different facilities with a view to outlining a comprehensive picture of how these facilities work. The thesis is divided into two main parts - theoretical and empiric. The theoretical part consists of three chapters which focus on the definition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta