Mgr. Marie Stodolová

Bakalářská práce

Používání multikulturní dětské literatury při výuce angličtiny jako cizího jazyka

Using Multicultural Children's Literature in TEFL
Anotace:
Záměrem této práce je uvedení multikulturní dětské literatury do výuky angličtiny jako cizího jazyka a její provádění v systému českého vzdělávání. Multikulturní literatura je vhodný způsob podpory multikulturní výchovy a účinná metoda přípravy mladých lidí na život v rozmanité společnosti. První dvě kapitoly se zabývají teorií používání literatury při hodinách anglického jazyka a záležitostmi týkajícími …více
Abstract:
The aim of this thesis is the introduction of multicultural children’s literature into Teaching English as a Foreign Language and its implementation into the Czech educational system. Multicultural literature is a suitable way of promoting multicultural education and an effective method of preparing young people for living in a diverse society. First two chapters deal with theory about using literature …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy