Bc. Ondřej Myšák

Bakalářská práce

Umělecká fotografie ve virtuálním prostředí digitálních her

Artistic photography in virtual space of videogames
Anotace:
Cílem textu je zjistit, čím se liší umělecká fotografie pořízená ve virtuálním prostředí digitální hry od umělecké fotografie z fyzického světa. Práce se nejdříve zaměřuje na to, jaká pravidla fotograf dodržuje při focení umělecké fotografie. V další fázi aplikuje na fotografii z digitální hry teorie intermediality Dicka Higginse a remediace podle Boltera a Grusina. Na základě informací získaných v …více
Abstract:
The purpose of this paper is to understand where are the diferences between the photography from virtual world of digital games and art photography from physical world. In next part there will be theory of intermedia by Dick Higgins and theory of remediation by Bolter and Grusin aplicated on photography from digital games. This will lead to unvderstand when we can judge these two different types of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií