Bc. Kateřina Minaříková

Diplomová práce

Estetická výchova v rodině prostřednictvím dětské literatury – případová studie autorských knih Petra Síse

Aesthetic education in family by children s literature – case study author s books by Peter Sis
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice estetické výchovy v rodině prostřednictvím dětské literatury s případovou studií autorských knih Petra Síse. Prezentuje cíle a možnosti estetické výchovy v mimoškolním prostředí a hledáním průsečíků v teorii estetické výchovy a teorii literatury, charakterizuje možné vztahy těchto dvou odvětví. Na tomto základě sleduje oblast literatury pro děti a …více
Abstract:
The present diploma thesis is devoted to aesthetic education in family through children's literature with a case study of Peter Sis author's books. It presents the possibilities and goals of aesthetic education in extra-curricular education and by searching for the intersections in the theory of aesthetic education and the theory of literature; it describes possible relations of these two spheres. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy