Marie MALIŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Církevní školství na příkladu Základní školy Salvátor

Church education exemplified by the Primary school Salvátor
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na zpracování tématu církevního školství v naší zemi. Nastiňuje jeho historický vývoj a tradici u nás, současný stav i působící vlivy. Uchopitelnost tohoto specifického proudu školství v praxi potom nastiňuje empirická část práce, která se snaží přiblížit církevní školství na příkladu jedné vzorové školy. Práce jako celek se snaží nastínit čtenáři možnost jiného přístupu …více
Abstract:
This thesis focuses on the processing of the topic church education in our country. It outlines the historical development and tradition in our country, the current status and acting effect. Grasp of this specific current of education practice shows the empirical part, which is trying to bring religious education to the example of one exemplary school. This thesis is seeking to present to the reader …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALIŇÁKOVÁ, Marie. Církevní školství na příkladu Základní školy Salvátor. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rerbu7 rerbu7/2
18. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.