Bc. Klára Tesaříková

Master's thesis

Genderové stereotypy v časopisech pro děti předškolního věku

Gender stereotypes in magazines for children of preschool age
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zobrazení genderových stereotypů v časopisech určených pro děti předškolního věku. Jejím cílem je zjistit, do jaké míry jsou genderově nevyhraněné časopisy ovlivněny genderovými stereotypy a do jaké míry jsou tyto stereotypy zobrazeny v jejich obsahu. Teoretická část vymezuje základní pojmy této práce. Objasňuje především stěžejní pojmy jako je gender, genderové stereotypy …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on occurrence of gender stereotypes in magazines designed for preschool age children. The aim of the thesis is to establish the degree to which gender stereotypes influence gender neutral magazines, and to what degree are these stereotypes displayed in their content. The theoretical part defines basic notions in the thesis. It above all clarifies the key concepts such …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta