Bc. Klára Tesaříková

Diplomová práce

Genderové stereotypy v časopisech pro děti předškolního věku

Gender stereotypes in magazines for children of preschool age
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zobrazení genderových stereotypů v časopisech určených pro děti předškolního věku. Jejím cílem je zjistit, do jaké míry jsou genderově nevyhraněné časopisy ovlivněny genderovými stereotypy a do jaké míry jsou tyto stereotypy zobrazeny v jejich obsahu. Teoretická část vymezuje základní pojmy této práce. Objasňuje především stěžejní pojmy jako je gender, genderové stereotypy …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on occurrence of gender stereotypes in magazines designed for preschool age children. The aim of the thesis is to establish the degree to which gender stereotypes influence gender neutral magazines, and to what degree are these stereotypes displayed in their content. The theoretical part defines basic notions in the thesis. It above all clarifies the key concepts such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta