Theses 

Lesní pedagogika – Mgr. Jiří Čech

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Education / Social and Free Time Education

Mgr. Jiří Čech

Bachelor's thesis

Lesní pedagogika

Forest Pedagogy

Anotácia: V první části své bakalářské práce se zmiňuji o environmentální výchově, jejím zařazení do rámcově vzdělávacího programu a jejím významu. Do tohoto kontextu zařazuji i lesní pedagogiku jako koncept alternativního vzdělávání. Následně vysvětluji pojmy lesní pedagogika a sociální pedagogika a jejich vzájemné vztahy. V metodické části se zaobírám aplikací lesní pedagogiky do terénu. Na konkrétním programu popisuji průběh lekce a jejího významu pro environmentální výchovu dětí prvního stupně základní školy.

Abstract: My thesis titled Forest pedagogics begins with mentioning the environmental education, its position in the Framework Educational Programme and its significance. As an alternative form of education, I put forest pedagogics in the context of this programme. Subsequently, I explain some terms, such as forest pedagogics and social pedagogics, and their mutual relations. In the methodology part, I describe the application of forest pedagogics to the practice on a real lesson and I evaluate its benefit to elementary school pupils.

Kľúčové slová: Lesní pedagogika, sociální pedagogika, alternativní vzdělávání, pedagog, sociální pedagog, environmentální výchova, kvantitativní výzkum, Forest pedagogics, social education, alternative education, forest educator, social educator, environmental education, quantitative research.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2015
  • Vedúci: Mgr. Veronika Nýdrlová
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 6. 2019 17:00, 24. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz