Mgr. Jiří Čech

Bachelor's thesis

Lesní pedagogika

Forest Pedagogy
Anotácia:
V první části své bakalářské práce se zmiňuji o environmentální výchově, jejím zařazení do rámcově vzdělávacího programu a jejím významu. Do tohoto kontextu zařazuji i lesní pedagogiku jako koncept alternativního vzdělávání. Následně vysvětluji pojmy lesní pedagogika a sociální pedagogika a jejich vzájemné vztahy. V metodické části se zaobírám aplikací lesní pedagogiky do terénu. Na konkrétním programu …viac
Abstract:
My thesis titled Forest pedagogics begins with mentioning the environmental education, its position in the Framework Educational Programme and its significance. As an alternative form of education, I put forest pedagogics in the context of this programme. Subsequently, I explain some terms, such as forest pedagogics and social pedagogics, and their mutual relations. In the methodology part, I describe …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2015
  • Vedúci: Mgr. Veronika Nýdrlová
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta