Sabina Vítková, DiS.

Bakalářská práce

Lesní pedagogika jako forma sociálního učení

Forest Pedagogy As a Form of Social Learning
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahem člověka a přírody, jeho kontaktem s ní a environmentální gramotností vůbec. Vztah člověka a přírody by měl být ve vzájemně vyváženém vztahu. Mezi formy environmentálního vzdělávání patří i lesní pedagogika, která se zaměřuje na les, procesy a vztahy, které v něm probíhají. Na základě samostatného objevování se děti v lese učí a nabízí se zde nespočet příkladů výukových …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the relationship between man and nature, his contact with her, and environmental literacy in general. The relationship between man and nature should be mutually balanced relationship. Among the forms of environmental education include forest pedagogy, which focuses on forest processes and relationships that take place in it . On the basis of a separate discovery kids …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Petr Havelka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vítková, Sabina. Lesní pedagogika jako forma sociálního učení. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe