Bc. Šárka KOFROŇOVÁ

Diplomová práce

Canisterapie u jedinců raného věku se zrakovým, příp. kombinovaným postižením se zaměřením na zrakové.

Canistherapy for early aged individuals with visual, eventually multiple disabilities with the focus on the visual disabilities.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím canisterapie jako podpůrné metody u dětí raného věku se zrakovým, příp. kombinovaným postižením. Teoretická část se zabývá zooterapiemi, ze kterých se samotná canisterapie vyděluje a dětmi raného věku se zrakovým postižením. V práci je nastíněn vývoj zrakového vnímání dítěte raného věku. Praktická část se věnuje konkrétním jedincům se zrakovým postižením a jejich …více
Abstract:
The thesis deals with the usage of canistherapy as a supporting method for early aged children with visual, eventually multiple disabilities. The theoretical part is focused on zootherapy from which canistherapy is detached and on early aged children with visual disabilities. The work outlines the development of visual perception of an early aged child. The practical part is dedicated to specific individuals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2013
Zveřejnit od: 19. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Kateřina Stejskalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOFROŇOVÁ, Šárka. Canisterapie u jedinců raného věku se zrakovým, příp. kombinovaným postižením se zaměřením na zrakové.. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 6. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rfe504 rfe504/2
19. 6. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 6. 2013
Marklová, E.
20. 6. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.