Veronika MRÁZKOVÁ

Diplomová práce

Komentovaný překlad ruské divadelní hry Jurije Poljakova Levaja gruď Afrodity

The Annotated Translationof Rusian play by Yuri Poyakov Levaya grud Afrodity
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá uměleckým překladem divadelní hry a jejím rozborem. Překládaným textem je hra Levaja gruď Afrodity, jejíž autorem je Jurij Poljakov. V teoretické části se věnujeme teorii uměleckého překladu a překladu divadelních her. V praktické části se zabýváme autorem, jeho další tvorbou, dále si představíme danou hru a styl autora. V navazující kapitole je uveden náš překlad a následně …více
Abstract:
The present diploma theses deals with the artistic translation of a play and its analysis. Transalated play is Levaya grud Afrodity and the author is Yuriy Polyakov. The theoretical part describes the theory of artistic translation and the translation of dramatic text. Practical part of present thesis deals with author´s biography, his other production, we also introduce the play and author´s style …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZKOVÁ, Veronika. Komentovaný překlad ruské divadelní hry Jurije Poljakova Levaja gruď Afrodity. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta