Mgr. Lucia Sommerová, Ph.D.

Disertační práce

The role of Anterior gradient proteins in EMT

The role of Anterior gradient proteins in EMT
Anotace:
Během progrese nádoru může, prostřednictvím procesu nazývaným epiteliálně-mezenchymální tranzice (EMT), docházet k přeprogramování epiteliálních nádorových buněk na buňky vykazující mezenchymální fenotyp a zvýšený migrační potenciál. Tento proces se významnou měrou podílí na progresi nádoru a vzniku metastáz. Význam proteinu anterior gradient 2 (AGR2) ve vývoji a progresi nádorového onemocněni je v …více
Anotace:
zvýšení hladiny AGR2 během vývoje a progrese nádoru a posiluje význam AGR2 jako důležitého diagnostického a prognostického markeru u různých typů nádorových onemocnění.
Abstract:
During cancer progression, epithelial cancer cells can be reprogrammed into mesenchymal-like cells with an increased migratory potential through the process of the epithelial-mesenchymal transition (EMT) representing the essential step of tumor progression towards a metastatic state. The role of anterior gradient protein 2 (AGR2) in a tumor development and a progression has become intensively studied …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 11. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biochemie