Theses 

Performance comparison of JBoss integration platform implementations – Mgr. Elena Medvedeva, B.Sc.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Mgr. Elena Medvedeva, B.Sc.

Diplomová práce

Performance comparison of JBoss integration platform implementations

Performance comparison of JBoss integration platform implementations

Anotace: Prezentujeme výsledky našeho šetření v oblasti testování výkonnosti JBoss integračních platforem pro porovnání výkonnosti JBoss Fuse a SwitchYard. Navrhujeme základní sadu scénářů testovani výkonu k pokrytí základních modelů využití integračních platforem. Formalizace scénářů, které jsou již zavedeny pro SwitchYard a vyvíjíme tři nové scénářem. Všech patnáct scénáře je implementováno pro JBoss Fuse za použití PerfCake a optimalizováno z pohledu výkonu. Navíc je provedení testu výkonu automatizované v distribuovaných přostředí pomocí nastroje Jenkinse a SmartFrog. Nakonec jsme se shromáždili výsledky testování výkonu, a porovnali výkon dvou JBoss integračních platforem implementace JBoss Fuse a SwitchYard.

Abstract: We present the results of our investigation in the field of performance testing of JBoss integration platforms to compare performance of JBoss Fuse and SwitchYard. We design a basic set of performance scenarios to cover basic usage patterns of integration platforms. We formalize the scenarios that are already implemented for SwitchYard, and we develop three new scenarios. All fifteen scenarios are implemented for JBoss Fuse using PerfCake and tweaked to be optimal from the performance point of view. In addition performance test execution is automated in distributed environment using Jenkins and SmartFrog. Finally, we collect the results of performance testing, and compare the performances of two JBoss integration platform implementations JBoss Fuse and SwitchYard.

Keywords: performance testing, integration platforms, system integration, JBoss Fuse, JBoss SwitchYard, PerfCake, SmartFrog, Apache ActiveMQ, Apache Camel, Apache CXF, web services, Camel routes testování výkonu, integrační platformy, systémová integrace, webové služby

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Macík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 21:45, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz