Bc. Yvonne Vágnerová

Diplomová práce

Návrh marketingového plánu rozvoje domácí hospicové péče pro Mobilní hospic svatého Martina

Concept of the marketing plan for development of the Martin's Mobile Hospice services in Blansko
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku domácí hospicové péče v Blansku a jeho okolí a uvádí existující informace o paliativní péči. Zkoumá především současný stav povědomí o této péči u široké veřejnosti a její dostupnost v Jihomoravském kraji. Dále navrhuje vhodný marketingový plán pro rozvoj Mobilního hospice svatého Martina v Blansku, v rámci kterého jsou vytvořeny tři akční plány.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the issue of home hospice care in Blansko and its surroundings and it presents existing information about palliative care. The text preferably examines the current state of awareness of this care among the general public and its availability in South Moravian region. In addition the text offers suit-able marketing plan for development of St Martin's Hospice in Blansko …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický