Theses 

Prevence vzniku syndromu vyhoření u pedagogů v předškolním vzdělávání prostřednictvím supervize – Bc. Denisa Jonášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Denisa Jonášová

Diplomová práce

Prevence vzniku syndromu vyhoření u pedagogů v předškolním vzdělávání prostřednictvím supervize

Prevention of Burnout Syndrome by Preschool Educators Through Supervision

Anotace: Diplomová práce se zabývá supervizí jakožto preventivním prostředkem proti vzniku syndromu vyhoření u pedagogů v předškolním vzdělávání. Zjišťuje, jakým způsobem před-školní pedagogové supervizi hodnotí. Teoretická část pojednává o roli předškolního pedagoga, náročnosti povolání, profesionálních kompetencích a další vzděláváním předškolních pedagogů. Následně se věnuje syndromu vyhořením od jeho vzniku až po prevenci. V poslední kapitole se zaměřuje na supervizi, její cíle, druhy a formy, ale i na její aktéry. Praktická část je tvořena realizovaným výzkumným šetřením zaměřeným na prevenci vzniku syndromu vyhoření u předškolních pedagogů ve Zlínském a Jihomoravském kraji prostřednictvím supervize. Výstupem práce je analýza získaných dat a interpretace výsledků.

Abstract: The diploma thesis deals with the supervision as a preventive means against burnout syn-drome by preschool teachers. It finds how preschool teachers evaluate the supervision. The theoretical part deals with the role of preschool pedagogue, demanding of the profession, professional competencies and further education of preschool teachers. It then deals with the burnout syndrome from its inception to prevention. The last chapter focuses on a supervision, its aims, types and forms, but also on its participants. The practical part of the diploma thesis consists of a research conducted to prevent the burnout syndrome by peschool teachers in Zlín and South Moravian regions through supervision. The output of the thesis is analysis of acquired data nad the interpretation of results.

Klíčová slova: prevence, předškolní pedagog, supervize, syndrom vyhoření, vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48256 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Jonášová, Denisa. Prevence vzniku syndromu vyhoření u pedagogů v předškolním vzdělávání prostřednictvím supervize. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz