Bc. Nikol Laifrová

Diplomová práce

Znalostní management ve vysoce spolehlivých organizacích

Knowledge management in High Reliability Organizations
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Znalostní management ve vysoce spolehlivých organizacích“ je analyzovat z pohledu teorie vysoce spolehlivých organizací problémové situace ve vybrané společnosti a vypracovat návrh doporučení. Práce je strukturovaná následovně: Teoretická část práce se nejdříve zabývá tvorbou znalostí na základě analytického systémového rámce LIR (Language – Information – Reality) a dále …více
Abstract:
The object of the diploma thesis "Knowledge Management in High Reliability Organizations" is from the point of view of the high reliability organizations theory to analyze the problematic situations in the selected company and prepare a proposal of recommendations. The thesis is structured as follows: The theoretical part of the thesis firstly deals with the creation of knowledge, based on the LIR …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management