Bc. Iveta Hrušovská

Diplomová práce

Vysoce spolehlivé organizace: Implikace pro znalostní management vybrané organizace

High Reliability Organisations: Implications for knowledge management in an organisation
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vysoce spolehlivé organizace: Implikace pro znalostní management vybrané organizace“ je analyzovat sdílení a tvorbu znalostí ve vybrané organizaci a formulovat doporučení pro další rozvoj znalostního managementu v této organizaci. Teoretická část práce definuje pojmy znalost a znalostní management, dále představuje analytický rámec LIR (Language – Information – Reality) a …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „High Reliability Organisations: Implications for knowledge management in an organisation” is to analyze the sharing and creation of knowledge in the selected organization and formulate recommendations for the further development of the knowledge management in this organization. The theoretical part provides definitions of knowledge and knowledge management, introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management