Bc. Bronislava Sajovitz

Bakalářská práce

Vliv dramatické výchovy na rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

The influence of drama education on the development of preschoolers personalities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci vybraných metod dramatické výchovy ve výuce dětí předškolního věku. Teoretická část se zabývá dramatickou výchovou, uvádí její zásady vzdělávání, principy, metody a cíle, k nimž směřuje. Další kapitola zahrnuje charakteristiku osobnosti dítěte, její vývoj a typologie. Závěrečná kapitola popisuje postavení a vliv pedagoga v předškolním vzdělávání zaměřeného na …více
Abstract:
This bachelor work is focused on the application of chosen drama education methods for preschool children. The theoretic part opens by introducing the principles, methods and goals of drama education. The next chapter summarises the the characteristics, development and typologies of children's' personalities. The final chapter discusses the role and influence of the teacher in preschool drama education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy