Bc. Michaela Danieliková

Bakalářská práce

Projekt nasazení informační technologie z pohledu dodavatele

Information technology project management from developer perspective
Abstract:
The goal of bachelor thesis “Information technology project management from developer perspective“ is to analyze the application of project management to the project of web portal development. The first chapter of the thesis focuses on the project management and software development methodologies. The second chapter describes the basic features of web sites and web portals. The last chapter includes …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Projekt nasadenia informačnej technológie z pohľadu dodávateľa“ je rozbor spôsobu riadenia projektu vývoja webového portálu. Prvá kapitola sa zaoberá projektovým manažmentom a metodikami riadenia softvérových projektov. Druhá kapitola popisuje základné charakteristiky webových stránok a portálov. Posledná kapitola je zameraná na analýzu konkrétneho projektu zavedenia webového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta