Bc. Veronika Zahálková

Bachelor's thesis

Feedback in teaching and learning English: focus on the role of the learner

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zpětnou vazbou poskytovanou v hodinách angličtiny v rámci základní školy v České republice. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část shrnuje funkce zpětné vazby a obecné principy pro její poskytování. Zaměřuje se především na roli žáka ve zpětné vazbě při osvojování anglického jazyka. Výzkumné šetření v praktické části je provedeno formou strukturovaného pozorování …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the feedback provided in English lessons in Czech elementary school. The paper is divided into two parts. In the theoretical part functions of feedback are summarized and general principles of providing feedback are described. The main focus is on the role of the learner in feedback in terms of English language acquisition. The research in the practical part is conducted …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2016
  • Supervisor: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zahálková, Veronika. Feedback in teaching and learning English: focus on the role of the learner. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická