Veronika LINDOVÁ

Bachelor's thesis

Projekt - Datový převaděč s rozhlednou pro veřejnost s řešením požární ochrany a konstrukce.

Project - Data converter with an observation tower for the public to solve fire protection and construction
Anotácia:
Tato bakalářská práce řeší dispoziční a konstrukční návrh datového převaděče s rozhlednou pro veřejnost v Radnicích u Rokycan. Objekt datového převaděče s rozhlednou je dvoupodlažní označený jako SO 01. Doplňkový objekt pokladny je řešen pod označením SO 02. Nosnou konstrukci objektu SO 01 datového převaděče s rozhlednou tvoří v 1.NP nosná ŽB konstrukce. Samotné tělo datového převaděče je řešeno v …viac
Abstract:
This Bachelor thesis addresses the layout and design of a data converter with an observation tower for the general public at Radnice near the town of Rokycany. The object data converter with a two-storey tower is designated as SO01. The additional object of the ticket office is solved as SO02. The supporting structure of the building SO01 of the data converter with an observation tower consists of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LINDOVÁ, Veronika. Projekt - Datový převaděč s rozhlednou pro veřejnost s řešením požární ochrany a konstrukce. . Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/