Lukáš Strýček

Bakalářská práce

Srovnání vlivu českého a slovenského automobilového průmyslu na hospodářský růst a zaměstnanost v letech 2008-2017

Comparison of the impact of the czech and slovak automotive industry on economic growth and employment in 2008-2017
Anotace:
Bakalářská práce sleduje vliv odvětví automobilového průmyslu na vybrané ekonomické ukazatele v České a Slovenské republice a analyzuje jeho dopady na hospodářský růst a zaměstnanost mezi lety 2008-2017. Jejím hlavním cílem je posouzení, zdali měl automobilový průmysl nadprůměrně pozitivní dopad na hospodářský růst a zaměstnanost včetně současného porovnání průběhu pokrizového zotavení českého a slovenského …více
Abstract:
The bachelor thesis monitors the influence of the automotive industry on selected economic indicators in the Czech and Slovak republic and analyzes its impacts on economic growth and employment between 2008-2017. Its main objective is to assess whether the automotive industry has had an above-average positive impact on economic growth and employment, including a parallel comparison of the post-crisis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Štěpán Pekárek
  • Oponent: Marek Feurich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77147