Bc. Jakub BOHÁČ

Master's thesis

Kondenzační parní turbina pro solární elektrárnu\nl{} (úloha pro 2 studenty)

Condensing steam turbine for solar powerplant
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá tepelným, pevnostním výpočtem a návrhem průtočné části parní turbíny. Práce obsahuje výkres podélného řezu turbíny a řezy na vstupu admisní a přihřáté páry do turbíny.
Abstract:
This diploma work deals with the heat, strength calculation and design flow of the steam turbine. The work includes a drawing of the axial slice of turbine and drawing of crosscut of admission steam inlet and warm steam inlet.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Norbert Weber

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHÁČ, Jakub. Kondenzační parní turbina pro solární elektrárnu\nl{} (úloha pro 2 studenty). Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/