Sebastián Kuhn

Bachelor's thesis

Projekt fyzické bezpečnosti objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík Cheb

Project of physical security of the premises of the Disabled persons shelter Vilík Cheb
Abstract:
Bakalářská práce zhodnocuje celkovou současnou fyzickou ochranu objektu s cílem vytvořit inovativní návrh projektu fyzické bezpečnosti, který bude především zaměřen na ochranu zdraví klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík v Chebu, jako na skupinu, která je více zranitelná. V teoretické části jsou uvedeny právní předpisy spojené se sociální problematikou, účelem a významem jejího poskytování …more
Abstract:
This bachelor thesis evaluates the overall current physical security of the building with the aim of creating an innovative design for a physical security project, primarily focused on protecting the health of clients of the Vilík Home for people with disabilities in Cheb, as a group that is more vulnerable. The theoretical part provides an overview of legal regulations related to social issues, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2023
  • Supervisor: Ing. Jana Pupíková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jakub Rak, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.