Sebastián Kuhn

Bakalářská práce

Projekt fyzické bezpečnosti objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík Cheb

Project of physical security of the premises of the Disabled persons shelter Vilík Cheb
Anotace:
Bakalářská práce zhodnocuje celkovou současnou fyzickou ochranu objektu s cílem vytvořit inovativní návrh projektu fyzické bezpečnosti, který bude především zaměřen na ochranu zdraví klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík v Chebu, jako na skupinu, která je více zranitelná. V teoretické části jsou uvedeny právní předpisy spojené se sociální problematikou, účelem a významem jejího poskytování …více
Abstract:
This bachelor thesis evaluates the overall current physical security of the building with the aim of creating an innovative design for a physical security project, primarily focused on protecting the health of clients of the Vilík Home for people with disabilities in Cheb, as a group that is more vulnerable. The theoretical part provides an overview of legal regulations related to social issues, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Jana Pupíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Rak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.