Bc. et Bc. Michaela Škorpíková

Master's thesis

Efektivita certifikace turistických služeb – soukromé vs. smíšené systémy

Effectiveness of eco-certification tourism services – private vs. mixed systems
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Efektivita certifikace turistických služeb – soukromé vs. smíšené systémy“ je porovnání vybraných systémů ekocertifikace turistických služeb v České republice a v německy mluvících zemích (Německu, Rakousku, Švýcarsku), jejich vyhodnocení z hlediska efektivity a srovnání systémů soukromých a smíšených. První část popisuje a porovnává dohledané ekocertifikace turistických …more
Abstract:
Topic of the thesis "The effectiveness of eco-certification tourism services - private vs. mixed systems" is to compare selected systems of eco-certification tourism services in the Czech Republic and in German-speaking countries (Germany, Austria, Switzerland) and their evaluation in terms of effectiveness and comparison of private and mixed systems. The first part describes and compares the trace …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta