Bc. et Bc. Michaela Škorpíková

Master's thesis

Efektivita certifikace turistických služeb – soukromé vs. smíšené systémy

Effectiveness of eco-certification tourism services – private vs. mixed systems
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Efektivita certifikace turistických služeb – soukromé vs. smíšené systémy“ je porovnání vybraných systémů ekocertifikace turistických služeb v České republice a v německy mluvících zemích (Německu, Rakousku, Švýcarsku), jejich vyhodnocení z hlediska efektivity a srovnání systémů soukromých a smíšených. První část popisuje a porovnává dohledané ekocertifikace turistických …viac
Abstract:
Topic of the thesis "The effectiveness of eco-certification tourism services - private vs. mixed systems" is to compare selected systems of eco-certification tourism services in the Czech Republic and in German-speaking countries (Germany, Austria, Switzerland) and their evaluation in terms of effectiveness and comparison of private and mixed systems. The first part describes and compares the trace …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta