Bc. Martin Süss

Master's thesis

Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Recognizing named entities in text
Abstract:
Tato práce se zabývá rozpoznáváním pojmenovaných entit v textu, které je realizované technikami strojového učení. V nedávné době byly představeny techniky vytváření modelů vektorových reprezentací slov, které dokáží do vektorů zakódovat mnoho užitečných vztahů mezi slovy v textových datech, jako např. jejich syntaktickou či sémantickou podobnost. Moderní systémy pro rozpoznávání pojmenovaných entit …more
Abstract:
This thesis deals with the named entity recognition (NER) in text. It is realized by machine learning techniques. Recently, techniques for creating word embeddings models have been introduced. These word vectors can encode many useful relationships between words in text data, such as their syntactic or semantic similarity. Modern NER systems use these vector features for improving their quality. However …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta