Denisa ŠTĚPÁNKOVÁ

Master's thesis

Pomáhající profese v hospicové péči

Helping professions in hospice care
Anotácia:
V mé diplomové práci se věnuji tématu pomáhajícím profesím v hospicové péči. Zaměřuji se na samotné vymezení pojmu pomáhajících profesí. Do těchto povolání patří například psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestra, lékař a dobrovolníci. Tyto profese mají své určité etické zásady. Dále se zaměřím na případná rizika, která těmto lidem v práci v hospici hrozí. Jedná se o stres a syndrom vyhoření …viac
Abstract:
This thesis is devoted to topic of helping professions in hospic care. It?s mainly focused on definition of term helping proffesions itself. Professions ?hidden? under this term can be composed of psychologics, social workers, nurses, doctors and volunteers. Those professions certainly have it´s specific ethic principles I?d like to decribe in this thesis. I also focus on possible negative impacts …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015
Zverejniť od: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. František Šmehlík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNKOVÁ, Denisa. Pomáhající profese v hospicové péči. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií