Jana Polášková

Bakalářská práce

Syndrom pomocníka

Helper syndrome
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu pomocníka u pracovníků pomáhajících profesí. Text bakalářské práce tvoří dvě hlavní části. V první, teoretické části jsou s využitím odborné literatury vymezeny pomáhající profese, požadavky na jednotlivé pracovníky pomáhajících profesí a profesní etika práce. Dále je rozebrán vztah mezi pomáhajícím a klientem a nastavení hranic. Následují charakteristiky …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problem of worker’s helping syndrome. The text of the bachelor thesis consists of two main parts. The first, theoretical part defines the helping professions, by using specialized literature, defines the requirements for individual workers helping professions and the professional ethics of the work. The border setting and the relationship between the helper and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/dljxx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě